БХЭШХ-ийн ажилтан, алба хаагч нарт заах “Монгол бичиг”-ийн хичээл

Монгол Улсын Засгийн газар, Батлан хамгаалах яамнаас төрийн албан бичгийг монгол, крилл буюу хос бичгээр хөтлөх үүрэг чиглэлийн дагуу БХЭШХ-ийн цэргийн алба хаагч, ажилтан алба хаагч нарт монгол бичгийн унших, бичих ур чадварыг эзэмшүүлэхэд оршино.

“МОНГОЛ БИЧИГ”-ийн хичээлийн хөтөлбөр:Хөтөлбөр татаж авах

Монгол бичгийн хичээл:

 1. https://www.facebook.com/100004969535972/videos/a.1190418881133752/1168260880016219
 2. https://www.facebook.com/100004969535972/videos/a.1190418881133752/1168268483348792
 3. https://www.facebook.com/100004969535972/videos/a.1190418881133752/1168274853348155
 4. https://www.facebook.com/100004969535972/videos/a.1190418881133752/1168287940013513
 5. https://www.facebook.com/100004969535972/videos/a.1190418881133752/1168299270012380
 6. https://www.facebook.com/100004969535972/videos/a.1190418881133752/1168308000011507
 7. https://www.facebook.com/100004969535972/videos/a.1190418881133752/1168321866676787
 8. https://www.facebook.com/100004969535972/videos/a.1190418881133752/1168331826675791
 9. https://www.facebook.com/100004969535972/videos/a.1190418881133752/1168339933341647
 10. https://www.facebook.com/100004969535972/videos/a.1190418881133752/1168348056674168
 11. https://www.facebook.com/100004969535972/videos/a.1190418881133752/1168357126673261
 12. https://www.facebook.com/100004969535972/videos/a.1190418881133752/1168377056671268
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter