АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ СУДЛАЛЫН ТӨВ

Эрхэм зорилго:

Дэлхийн болон бүс нутаг, улс орны аюулгүй байдлын орчны төлөв, хөгжлийн хандлагад судалгаа явуулах.

Үйл ажиллагааны зорилго:

Дэлхийн болон бүс нутгийн аюулгүй байдлын орчны төлөв, хөгжлийн хандлага болон батлан хамгаалах тогтолцоо, бодлого, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийн хүрээнд судалгаа явуулж, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй санал, зөвлөмж боловсруулах.

Үйл ажиллагааны гол зорилтууд:

    • Аюул занал, олон улсын болон бүс нутгийн аюулгүй байдлын тогтолцоо, хувьсал өөрчлөлтөд задлан шинжилгээ хийж, цаашдын чиг хандлагад судалгаа явуулах;
    • Хөрш орнууд болон Өрнө, Дорны нөлөө бүхий улс орнуудаас Монгол Улсын оршин тогтнохуйн аюулгүй байдлын талаар баримталж байгаа бодлого, тэдгээртэй тогтоосон цэргийн харилцаа, хамтын ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, тулгамдсан асуудлаар цаг үеэ олсон мэдээлэл боловсруулах;
    • Батлан хамгаалах нэгдмэл тогтолцооны тулгуур үндэс болох орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бүрдүүлэх, дайчилгааны тогтолцоог бэхжүүлэх асуудлаар суурь болон хэрэглээний судалгаа явуулах;
    • Батлан хамгаалах бодлогын улс төр, эдийн засаг, нийгэм, эрх зүйн чиглэлээр судалгаа явуулах.

СҮҮЛИЙН 5 ЖИЛ (2017-2021 ОН)-ИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ: