ЦЭРГИЙН ТҮҮХ, СУРГАМЖ СУДЛАЛЫН ТӨВ

Эрхэм зорилго:

Монголын төр, цэргийн түүх, батлан хамгаалах бодлого, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааны түүхэн уламжлалыг судлах .

Үйл ажиллагааны зорилго:

Монголын төр, цэргийн түүх, батлан хамгаалах бодлого, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааны түүхэн уламжлалыг судалж, үр дүнг нь нийтэд дэлгэрүүлэх, сурталчлах, иргэдийг цэрэг-эх оронч үзлээр хүмүүжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийн зэрэгцээ цэргийн урлагийн түүхийг судалж, шинжлэх.

Үйл ажиллагааны гол зорилтууд:

    • Цэргийн урлагийн болон Монголын төр, цэргийн түүхийн суурь болон хэрэглээний судалгааг хөгжүүлэх;
    • Батлан хамгаалах бодлого, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааны түүхэн уламжлалыг судлах;
    • Судалгааны үр дүнг олон нийтэд болон гадаад орнуудад сурталчлах;
    • Иргэд, цэргийн алба хаагчдыг цэрэг-эх оронч үзлээр хүмүүжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

СҮҮЛИЙН 5 ЖИЛ (2017-2021 ОН)-ИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ:.