ТЕХНОЛОГИ ДАМЖУУЛАЛТ, РЕ-ИНЖЕНЕРИНГИЙН ТӨВ

Эрхэм зорилго:

Зэвсэглэл, техник, материал хэрэгслийн талаарх харьцуулсан судалгаа хийж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх боломжийг судалж, инновацийг хөгжүүлэх.

Үйл ажиллагааны зорилго:

Гадаад орнуудын зэвсэгт тэмцлийн хэрэгслийн харьцуулалт, Зэвсэгт хүчний зэвсэглэл, техник, хэрэгслийг зохион бүтээх, үйлдвэрлэх, сайжруулах, технологи нутагшуулах талаар судалгаа, туршилт явуулж, инновацийг хөгжүүлэх.

Үйл ажиллагааны гол зорилтууд:

    • Гадаад орнуудын зэвсэглэл, техник, технологид харьцуулсан судалгаа хийж, мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах;
    • Зэвсэгт хүчний зэвсэглэл, техник, материал хэрэгслийн чанар байдлыг судалж, сэргээн сайжруулах санал зөвлөмж боловсруулах;
    • Зэвсэгт хүчинд инноваци, өндөр технологийг нэвтрүүлэх судалгаа явуулах;
    • Зэвсэглэл, техник зохион бүтээх, үйлдвэрлэх талаар судалгаа явуулж, батлан хамгаалах аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх санал боловсруулах.