БОЛОВСРОЛ

 • Монгол-герман хэлний багш, орчуулагч мэргэжилтэй.
 • 2009 онд МУИС-д “Тогтвортой Хөгжлийн Боловсролыг бага дунд боловсролын салбарт хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаанд хийсэн анализ” сэдвээр боловсролын ухааны магистрын зэрэг хамгаалсан.
 • 2019 онд МУИС-д “Ажлын байран дахь сургалтын аргуудыг судалсан үр дүн” сэдвээр Боловсрол судлалын доктор (Ph.D)-ын зэргийг амжилттай хамгаалсан.
 • 2022 онд ҮБХИС-ийн дэд профессор цол хүртсэн.

МЕНТИГЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ

БЯМБА ОВОГТОЙ БААТАРСҮРЭН

БХЭШХ-ИЙН ЭШАА, ДОКТОР (Ph.D), ДЭД ПРОФЕССОР

Эрдэмтэн хүнийхээ үүргийн дагуу ҮБХИС-ийн докторантурын сургалтад “Шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй” хичээлийн туслах багшаар, “Боловсролын үнэлгээ” хичээлийн үндсэн багшаар, “Улаанбаатар Эрдэм” Их Сургуулийн Е-нээлттэй сургуульд магистрантурын сургалтад “Боловсролын бодлогын асуудлууд” хичээлийн багшаар тус тус ажилладаг.

АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУРШЛАГА

  • 2003-2012 онд Японы Сасакава сангийн санхүүжилттэй “Монголын Хөгжлийн Судлалыг Дэмжих Төв” ТББ-д оффис менежер,
  • 2012 оноос БХЭШХ-ийн Батлан хамгаалахын дүн шинжилгээний төвд ЭШАА-аар ажиллаж байна,
  • 2009 онд “JET” гадаад хэл сургалтын төвийн дунд шатны курс,
  • 2009-2010 онд Англи улсад англи хэлний дунд шатны курс,
  • 2012 онд “JET” гадаад хэл сургалтын төвд IBT TOEFL д бэлтгэх курс,
  • 2015-2016 онд АНУ-д англи хэлний ахисан шатны курс,
  • 2016 онд Канад улсын ЗГ-аас хэрэгжүүлсэн Олон нийттэй харилцах ажиллагааны курс,
  • 2018 онд Непал улсад, АНУ-ын АНДК-аас зохион байгуулсан НҮБ-ын иргэн цэргийн харилцааны офицерын курс,
  • 2022 онд АНУ-ын АНДК-аас зохион байгуулсан “Эмэгтэйчүүд, энх тайван, аюулгүй байдал” сэдэвт сургалт,
  • 2023 онд МУЗГ, ЖҮХ-оос “Жендэрийн дүн шинжилгээ ба бодлого төлөвлөлт” сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд “Жендэрийн сургагч багш” дунд шатны курс,
  • 2024 онд АХБ-аас санаачилан ЖҮХ, УА-ийн хамтран зохион байгуулсан “Амжилт бол сонголт” эмэгтэйчүүдийн манлайллын хөтөлбөр.

АРГА ЗҮЙ

  • 2019 оноос “Цац” сэтгүүлийн редакцын зөвлөлийн гишүүн
  • 2019 оноос Жендэрийн салбар дэд зөвлөлийн дарга
  • 2020 оноос ҮБХИС-ийн “Цэргийн сургалт судлал, цэргийн сэтгэл зүйн хангалт судлал” чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байна.

ХАМТРАН АЖИЛЛАСНААР

  • Өөрийн туршлага, мэдлэгэд үндэслэн Таныг чиглүүлж, ирээдүйн боломжуудыг нээхэд тусална.
  • Тодорхой зорилго тавин сорилт, бэрхшээлийг хамтран туулна.
  • Таны хувь хүний болон мэргэжлийн өсөлт хөгжилд дэмжлэг үзүүлэн хүрэх замыг чиглүүлэн үр дүнтэй бүтээлчээр хамтран ажиллана.
  • Өгөхийн сэтгэлээр цаг гарган Таны шинэ санаа, мэдлэг, ур чадварыг дэмжин, хамтын ажиллагаагаар манлайллыг хөгжүүлнэ.