П.Цэдэв Хэвлэх

Эрдэм шижнилгээний ажилтан, Доктор (Ph.D), профессор. Эдийн засагч, Иргэний хамгаалалтын багш мэргэжилтэй. Боловсрол судлал, аюулгүй байдал, гамшиг судлалын чиглэлээр судалгаа явуулдаг.