ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ-2021 Хэвлэх

“Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний нэгэн зууны түүхэн хөгжил 1921-2021 он” сэдэвт эрдэм шинжилгээний онол, арга зүйн хурал