ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ-2019 Хэвлэх
  1. "Мэргэжлийн цэрэгт суурилсан Зэвсэгт хүчнийг бүрдүүлж, бэхжүүлэхэд тулгамдаж буй зарим асуудал" эрдэм шинжилгээний хурал
  2. "Үндэсний ой санамж" хэлэлцүүлэг
  3. “Солонгосын хойгийн асуудал болон БНСУ-Монгол улсын харилцаа” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал
  4. "Зүүн Хойд Азийн аюулгүй байдал ба Солонгосын хойгийн асуудал" олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал
  5. "Халхын голын дайн-80 жил" сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал
  6. “Аюулгүй байдал, батлан хамгаалах судлал: өнөө ба ирээдүй” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал
  7. “Цэргийн эрдэм судлал – 60 жил” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал