ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ-2018 Хэвлэх
  1. “Операцын урлаг судлал” сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол аргазүйн хурал
  2. “МОНГОЛ УЛСЫН ОРШИН ТОГТНОХЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ-ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТ” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ
  3. “Мэдээллийн аюулгүй байдал: онол, практикийн тулгамдсан асуудал” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал