ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ - 2001 он Хэвлэх
  1. “Mонгол Улсын цэргийн аюулгүй байдал нь  бодлогын тулгуур асуудал”
  2. “БХИС-ийн түүхэн уламжлал, шинэчлэл”
  3. “Эх оронч хүмүүжлийн тогтолцооны өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв”
  4. “Батлан Хамгаалах төрийн төв байгууллага байгуулагдсан 90 жил”