ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ - 1998 он Хэвлэх
  1. Зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүүнтэй зохиох мэдээлэл, соёл сурталчилгаа, хүмүүжлийн  ажлын тулгамдсан асуудал
  2. Ардын Хатанбаатар Магсаржавын мэндэлсний 120 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал