ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ - 1996 он Хэвлэх
  1. “Зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүний сахилга хариуцлагын тулгамдсан асуудал”
  2. Монголын зэвсэгт хүчний 75 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал
  3. Маршал Г.К.Жуковын мэндэлсний 100 жилийн  ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний  бага хурал (Улаанбаатарт)
  4. Монголын социологчдын II симпозиум