30 2020 "АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ СУДЛАЛ" сэтгүүл Хэвлэх

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ СУДЛАЛ


 Батлан хамгаалах салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны онол арга зүйн 6 сар тутмын сэтгүүл

№30

2020

 

JOURNAL of SECURITY AND DEFENSE STUDIES №30 (Татах / Download pdf)


АГУУЛГА

I. Аюулгүй байдал

О.Үржин, Х.Батбилэг. Үндсэний аюулгүй байдлыг хангахад тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Б.Өлзийхуяг. Оршин тогтнохуйн аюулгүй байдал ба эх оронч үзэл

Д.Уламбаяр.  Дэлхийн социалист систем дэх хүйтэн дайн: Зөвлөлт, Хятад, Монголын гурвалжин

Р.Нямдаваа. Цөмийн зэвсэг хориглох гэрээ ба түүний хамрах хүрээ, хүчин төгөлдөр болсон үйл явц

П.Цэдэв, С.Бямбасүрэн. Уламжлалт ба уламжлалт бус аюул нь аюулгүй байдлын ухааны нэг судлагдахуун нь

 

II. Батлан хамгаалах бодлого

Д.Баасандамба. Цэргийн байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийг боловсронгуй болгох зарима суудал

Х.Орхончимэг. Батлан хамгаалах боловсролын сургалтын арга зүй, түүний мөн чанарын асуудалд

Б.Баатарсүрэн. АНУ ба Монгол Улсын цэргийн хамтын ажиллагаа, хэтийн төлөв 

Б.Очирсүрэн, Э.Батгэрэл. Дэд бүтцийн талаарх ойлголт ба батлан хамгаалах дэд бүтцийн тухайд

 

III. Цэргийн урлаг судлал

Ц.Гандорж. Энхийг дэмжих ажиллагаанд Европын холбооны оролцооны цаашдын   хандлага

Т.Мөнх-Оргил. НҮБ-ийн энхийг дэмжих ажиллагаа, тулгамдаж байгаа асуудал

С.Пүрэвдорж. Террорист хүний сэтгэл зүйн зарим асуудалд

Д.Болод. Их сургуулийн сургалтын шинэчлэл ба судалгаа хөгжүүлэлтийн асуудалд

   

IV. Цэргийн түүх, уламжлал

Т.Сүхбаатар. Ардын цэргийн даргын сургуулийн анхны захирал Павел Михайлович Толпыгин (1881-1937)

Ж.Базарсүрэн. Эрт, дундад үеийн Монголчуудын төмөрлөг боловсруулж асан арга технологийн тухайд

Т.Эрдэнэхишиг. Ма И-ийн отолт

С.Ганболд, Ц.Бямба-Эрдэнэ. Жанчхүүгийн даваанд болсон байлдаан

 Н.Наранхүү. Түүх бичлэгт БНМАУ-ын ЦЯЯ-ны Сайд бөгөөд бүх цэргийн жанжин, улсын маршал Г.Дэмидийн талаар судалсан нь