25 2018 "АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ СУДЛАЛ" сэтгүүл Хэвлэх

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ СУДЛАЛ


 Батлан хамгаалах салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны онол арга зүйн 6 сар тутмын сэтгүүл

№25

2018

 

JOURNAL of SECURITY AND DEFENSE STUDIES №25 (Татах / Download pdf)

АГУУЛГА

I. Аюулгүй байдал

Ч.Баттулга. Монгол Улсын аюулгүй байдлын гадаад орчин ба АНУ-ын бодлого, үйл ажиллагааны төлөв

Р.Нямдаваа. Энэтхэгийн далайд Энэтхэг, Хятадын хэрэгжүүлж буй бодлого хоёр талын харилцаанд нөлөөлөх нь

Ц.Гандорж. НАТО-ийн терроризмтой тэмцэх болон “Исламын улс” террорист бүлэглэлийн аргаа жиллагаанд хийсэн судалгаа

Б.Мөнхсайхан. Мэдээллийн аюулгүй байдлын тулгамдаж буй асуудлууд

Б.Нэргүй, Г.Ган-Эрдэнэ. Дэлхийн эрчим хүчний аюулгүй байдлын өнөөгийн байдал

Т.Мөнх-Оргил. Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал болон эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг боловсруулах хэрэгцээ шаардлага

II.Батлан хамгаалах бодлого

Ц.Дашзэвэг. Орон нутгийн хамгаалалт батлан хамгаалах тогтолцооны тулгуур үндэс болох нь

Б.Эрдэнэчимэг. Батлан хамгаалах ашиг сонирхлын үүднээс нөөцийг төлөвлөх, тооцох, дүн шинжилгээ хийх хэрэгцээ, шаардлага, аргачлал

Ш.Амарбаясгалан. Энхийг дэмжих ажиллагааны цаашдын чиг хандлага

П.Цэдэв, У.Ганхөлөг. Гамшгийн үеийн харилцан ажиллагааны онол арга зүйн зарим асуудлууд

III. Зэвсэгт хүчний хөгжил, шинэчлэл

Ш.Паламдорж. Монголын үндэсний цэргийн шинжлэх ухаан ба түүний парадигмын хувьсал өөрчлөлт

Ц.Дашзэвэг. Цэргийн захиргааны удирдлагын зарим асуудалд

С.Пүрэвдорж. Хүч тэнцвэргүй (асимметрик) дайны судалгаа, үр дүн

Т.Намсрай. Дэлхийн улс орнуудын цэргийн чадавх ба Монгол

Л.Болдбаатар, Г.Галбадрах. Цэргийг иргэний бүтээн байгуулалтад оролцуулж байгаа гадаад орны туршлагын талаар

IV. Түүх, уламжлал

Ж.Базарсүрэн. Дундад эртний Монголчуудын байлдааны нэгэн арга - “Тулгама”

Т.Сүхбаатар. Зүчийн улсын соёл иргэншлийн түүхээс 

Т.Эрдэнэхишиг, Ц.Нарангэрэл. Наваандоржийн Жадамбын намтар түүхийн зарим асуудал