Хэвлэх

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ СУДЛАЛ


 Батлан хамгаалах салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны онол арга зүйн 6 сар тутмын сэтгүүл

№20

2015

 

JOURNAL of SECURITY AND DEFENSE STUDIES №20 (Татах / Download pdf)


АГУУЛГА

 

Ж.Энхбаяр. Монголын төрт ёс, цэргийн уламжлалд тулгуурлах учиртай

I. Аюулгүй байдал

Я.Чойжамц. "Аюулгүй байдлын шинэ нөхцөл түүнд зохицсон батлан хамгаалах бодлого"

Ч.Улаанхүү.  "Монгол Улсын аюулгүй байдал ба эвсэлд үл нэгдэх хөдөлгөөн"

Ц.Гандорж. "Төрийн батлан хамгаалах бодлого, зорилтод цэргийн хүчээр өөрийгөө хамгаалах судалгааг холбогдуулах нь"

 

II. Батлан хамгаалах бодлого, тогтолцоо

О.Үржин. "Батлан хамгаалахын шинэчлэлийн үндсэн асуудал, нөлөөлөх хүчин зүйл, тэдгээрийн харилцан хамаарлыг судлах онол, арга зүй"

Ш.Паламдорж. "Улс орныг батлан хамгаалах нь дайны шинж чанар, аюулаас хамаарах нь"

Б.Равжаа. "Батлан хамгаалах бодлого, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох зарим асуудал"

Ц.Дашзэвэг. "Батлан хамгаалах нэгдмэл тогтолцооны тулгын гурван чулуу"

Н.Жалбажав. "Төрийн цэргийн бодлогын улс төрийн чиглэлүүд"

Ж.Энхбаяр. "Батлан хамгаалах эдийн засгийн бодлогын зарим асуудал"

Б.Нэргүй. "Батлан хамгаалах нийгмийн бодлогын зарим асуудал"

 

III. Орон нутгийн хамгаалалт

Х.Шагдар. "Монгол Улсын орон нутгийн хамгаалалтын уламжлал, түүний сургамж"

С.Баасанхүү. “Батлан хамгаалах орон нутгийн хамгаалалтын зарим асуудалд”

 

IV. Зэвсэгт хүчний хөгжил, шинэчлэл

 Д.Мягмар. "Төрийн цэргийн бодлогын үндсийг тодотгон шинэчлэхэд анхаарах зарим асуудал"

 Д.Содномцог. “Гадаад улсуудын зэвсэгт хүчний байгуулалтын туршлага сургамж, түүнд хийсэн шинжилгээ”

Т.Соронзонболд. "Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийг бүрдүүлэх арга замыг шинэчлэх, нөхцөл боломж"

 Ц.Гандорж. "Зэвсэгт хүчнийг энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцуулах бодлого, үйл ажиллагаа"

Ц.Дашзэвэг. "Зэвсэгт хүчний удирдлагын тухай бодол, эргэцүүлэл"

 

 V. Иргэн-цэргийн харилцаа

 Г.Мягмаржав. "Иргэний хяналтыг хэлбэрдэж болохгүй"

П.Цэдэв. “Иргэний хамгаалалтын асуудлын эргэн тойронд”

 

 VI. Лавлах булан

 1. Монгол Улсын батлан хамгаалах тогтолцоог төрийн хууль тогтоомжоор бүрдүүлсэн байдал

 2. ЦЭРГИЙН ЗАРИМ НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР  (“Цэргийн нэр томьёоны тайлбар толь”. УБ., 2014.)