18 2013 "АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ СУДЛАЛ" сэтгүүл Хэвлэх

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ СУДЛАЛ


 Батлан хамгаалах салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны онол арга зүйн 6 сар тутмын сэтгүүл

№18

2013

 

АГУУЛГА

I. Аюулгүй байдал

Ц.Дашзэвэг.  "Төв Ази дахь их гүрнүүдийн ашиг сонирхол"

Т.Намсрай. "Ливийн хямралын дүгнэлт, сургамж"

Ш.Паламдорж. "Монгол Улсын эдийн засгийн стратегийн эрсдэлийн зарим асуудалд"

Д.Мөнх-Өнөр. "Солонгосын хойгийн асуудлыг шийдэх зургаан талт хэлэлцээрийн явц, мухардал"

Б.Эрдэнэчимэг. "Хятадын батлан хамгаалах бодлогын шинэчлэл"

 

II. Зэвсэгт хүчний хөгжил, шинэчлэл

Д.Содномцог. "Өнгөрсөн ба өнөө үеийн цэргийн удирдлагын шуурхай байдлын онол, практикийн зарим асуудалд

Д.Сайнбаяр. "Үйлдлийн шинжилгээний зарим аргуудыг цэрэг дайны үйл ажиллагаанд хэрэглэх нь"

 

III. Түүх уламжлал

Ц.Дашзэвэг. " Мөнх тэнгэрийн хүч ивээлт агуу их суут Богд хаан"

Ж.Базарсүрэн. "Чингис хааны цэргийн хүнсний хангалтын тухайд"

Т.Эрдэнэхишиг. "Юань улсын цэргийн хууль"

Лха.Баяр. "МАХЦ-т цэргийн алба хаах эрх зүйн баримт бичгүүдийг (акт) харьцуулах нь (1924-1945)"

И.Чинбат. "Монгол цэргийн тооны асуудалд (ХIY-ХYII зуун)"

Р.Төгссайхан, Г.Анхсанаа. "Монгол нутгаас олдсон дундад эртний эмээлийн модыг хэлбэрээр нь ангилах асуудалд"

И.Чинбат. "Монгол цэргийн цааз (ХIY-ХYII зуун)"

 

IV. Үзэл бодол        

Т.Сүхбаатар. "Исламын шашны талаарх ойлголт"