Хэвлэх

БАТЛАН ХАМГААЛАХ СУДЛАЛ


Батлан хамгаалах салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны онол арга зүйн 6 сар тутмын сэтгүүл

№10

2008

 

АГУУЛГА

I. ТӨР, ЗАСГИЙН БОДЛОГО

“Монгол Улсын Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс ...”

“Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогоос ...”

II.АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Ш.Паламдорж. “Цэргийн аюулгүй байдлыг хангах арга зам”

Ж.Базарсүрэн. “Гүрж-Өмнөд Осетийн дайн (дүгнэлт, сургамж)”

T.Намсрай. “Гүрж-Өмнөд Осетийн мөргөлдөөний дүгнэлт, сургамж”

Т.Сүхбаатар. “Зүүн хойд азийн аюулгүй байдал хангагдсан уу ?”

 III. БАТЛАН  ХАМГААЛАХ БОДЛОГО

Л.Болд. “Батлан хамгаалахын шинэчлэлд эргэлт гаргана”

Ш.Паламдорж. “Батлан хамгаалах стратеги ба стратегичид”

Ш.Чойжамц. “Батлан хамгаалах стратегийн асуудалд”

Ч.Эрдэнэчулуун. “Улсын Их хурал, Батлан хамгаалах бодлого, үйл ажиллагаа”

Т.Наранхүү. “Монгол Улсын Батлан хамгаалах бодлогын төлөвлөлт,түүнд тулгарч буй асуудлууд”

IV. ЦЭРГИЙН УРЛАГ

Б.Равжаа. “Ирээдүйн зэвсэгт тэмцлийн хандлага”

Ж.Базарсүрэн. “Алгинчлах буюу байлдан тагнахуй”

С.Өлзийдүүрэн. “Мэргэжлийн боловсролын уламжлал, шинэчлэл”

V. ЗЭВСЭГ, ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ

Д.Санжсүрэн. “Мэдээлэлжсэн нийгэм ба Монгол Улсын мэдээлэл, холбооны технологи”

Б.Эрдэнэчимэг. “Хятад хэлний цэрэг-техник үг хэллэгийн зарим онцлог”

VI. ЦЭРГИЙН ТҮҮХ

С.Ганболд. “Буруу ярьж, зөв ойлгосоор байх уу ?”

Т.Эрдэнэхишиг. “Чжи Чжи шанью”

Ч.Оюунчимэг. “Зэвсэгт хүчний цолны ялгах тэмдгийн түүхээс”

VII. ЦЭРГИЙН ЖАНЖНЫ СЭТГЭЛГЭЭ

Ч.Улаанхүү. “Сун цзы-дайны урлагийн тухай”

VIII. ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТ

Б.Амгаланбаатар. “Орон нутгийн хамгаалалтад тулгуурласан Батлан хамгаалах нэгдмэл тогтолцоог бүрдүүлэх ажлын явц, үр дүн”