Хэвлэх

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ СУДЛАЛ


Батлан хамгаалах салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны онол арга зүйн 6 сар тутмын сэтгүүл

№13

2010

 

 АГУУЛГА

 I. АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Т.Эрдэнэхишиг. “Хүннү улсын аюулгүй байдлаа хангаж ирсэн түүхэн уламжлал”

Ж.Базарсүрэн. “Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөөх тэмцлийн сургамж”

З.Болдбаатар. “Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын өнөөгийн орчинд орж буй өөрчлөлт, шинэчлэлтэй уялдуулан батлан хамгаалах бодлогын зарим асуудал”

Б.Энхжаргал. “Олон улсын аюулгүй байдал ба Монгол улс”

Ч.Улаанхүү. “Үндэсний аюулгүй байдлыг цэргийн салбарт хангаж буй эрх зүйн орчин, хэлбэр, арга зам”

А.Сүхбаатар. “Гуравдагч хөршийн үзэл баримтлал, Монголын аюулгүй байдал”

Ч.Ерөөлтцэнгэл. “Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад батлан хамгаалахын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаанд оруулж буй хувь нэмэр”

Ш.Паламдорж. “Олон улсын терроризм ба Монгол улсын аюулгүй байдал”

Ж.Энхбаяр. “Эдийн засгийн аюулгүй байдлын зарим асуудал”

Ш.Паламдорж. “Үй олноор устгах зэвсгийин даяар аюул багасаж буй ч занал нь тактикийн төвшинд ихсэх хандлагатай”

Х.Арилдий. “Мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлын инженерчлэлийн үйл ажиллагааны асуудал”

Б.Энхжаргал. “АСЕАН төвтэй бүсчлэлд тэмүүлэх үйл явц ба Монгол улс”

С.Бямба-Очир. “Зүүн хойд азийн аюулгүй байдлын орчин ба Монгол”

 

II. БАТЛАН ХАМГААЛАХ БОЛОН ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ БОДЛОГО

Д.Гомбосүрэн. “Монголын засгийн газрын бодлого уу, эсвэл Барон Унгерний заль мэх үү”

Д.Баярсайхан. “Батлан хамгаалах шинэчлэлийн бодлого”

Б.Равжаа. “Цэргийн удирдлагад мэдээлэл, холбооны технологийн гүйцэтгэх үүрэг, хөгжлийн чиг хандлага”

С.Өлзийдүүрэн. “Цэргийг удирдахад мэргэжсэн ахлагч нарын үүрэг өсөн нэмэгдэж буй нь”

III. БУСАД

Ж.Энхтал. ”Монголын нүүрс: аврал уу”

Т.Сүхбаатар. “Солонгос хойг дахь АНУ-ын байр суурь”