Хэвлэх

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ СУДЛАЛ


Батлан хамгаалах салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны онол арга зүйн 6 сар тутмын сэтгүүл

№17

2012

 

АГУУЛГА

 

I. Аюулгүй байдал, батлан хамгаалах бодлого

Ц.Дашзэвэг. “Төв Ази, түүний дотоод зөрчил”

Б.Эрдэнэбат. “Монгол Улсын байгалийн баялгийг ашиглах асуудалд  үндэсний аюулгүй байдлыг тооцох нь”

Ш.Паламдорж. “Шинэ технологит терроризмын аюул, түүнээс сэргийлэх, хамгаалах арга замын зарим асуудалд”

П.Цэдэв. “Хүний ба хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдлыг хангахад улсын хэмжээнд түншлэл хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх нь”

Ж.Энхбаяр, Ж.Энхтал. “Эрчим хүчний шинэ эрин үе”

Т.Намсрай. “Даяаршил  ба цэргийн хүчин зүйл”

Ш.Паламдорж, Д.Содномцог. “Монгол Улсад үй олноор харгислах болон аймаглан устгахаас сэргийлэх үндэсний хөтөлбөрийг бий болгох асуудалд”

Т.Сүхбаатар. “Гуравдагч хөршийн эрэлд”

II. Зэвсэгт хүчний хөгжил, шинчлэл

Д.Содномцог. “Артиллерийг удирдах ажиллагааны хөгжлийн төлөв хандлага”

Б.Нэргүй. “Зэвсэгт хүчний цэргийн анги салбаруудын ар талын хангалтын зарим чиглэлд гэрээгээр гадны байгууллагуудтай хамтран ажиллах боломж”

Ч.Улаанхүү. “Германы цэргийн суут онолч Клаузевицын тухай”

III. Судалгааны арга зүй

Н.Жалбажав. “Монголын нийгмийн социал бүтцийн өөрчлөлтийн үндсэн чиг хандлага”

Б.Содбилэг. “Тоон болон чанарын өгөгдөл цуглуулах,           шинжилгээ хийх ерөнхий аргачлал”

IV. Түүх, уламжлал

Д.Мөнх-Очир “Монгол цэргийн сургалтын уламжлал, шинэчлэл”

Ж.Базарсүрэн. “Чингис хааны цэргийн зэр зэвсэг”

Т.Эрдэнэхишиг. “Хубилайн японд хийсэн довтолгоон”