Хэвлэх

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ СУДЛАЛ


Батлан хамгаалах салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны онол арга зүйн 6 сар тутмын сэтгүүл

№15

2011

 

АГУУЛГА

I. АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

О.Машбат. “Оршин тогнохуйн аюулгүй байдал үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд

Т.Сүхбаатар. “Шанхайн хамтын  ажиллагааны байгууллага ба Монгол Улс”

Ш.Паламдорж, Д.Дэлгэрсайхан. “Терроризмтой тэмцэх үеийн цэрэг, тагнуулын байгууллагын арга ажиллагааны онол, арга зүйн асуудалд”

С.Пүрэвдорж. “Террорист алан хядах ажиллагааны төрөл, түүнтэй тэмцэж ирсэн түүхэн туршлага, сургамжийн судалгаа”

Б.Содбилэг. “Үнэт зүйлсийн баримжаалалд суурилсан нэгдмэл бодлого: Дотоодын аюулгүй байдал”

II. БАТЛАН ХАМГААЛАХ БОДЛОГО

Я.Чойжамц. “Батлан хамгаалахын төлөвлөлтөнд гарч буй шинэ чиг хандлага, түүний батлан хамгаалахын төлөвлөлтийн тогтолцоонд үзүүлэх нөлөөлөл”

М.Борбаатар, Б.Өлзийхуяг “Батлан хамгаалахын  бодлого, үйл ажиллагааны уламжлал шинэчлэл”

Д.Мягмар. “Геополитикийн шинэ нөхцөл байдал ба Монгол Улсын батлан хамгаалах бодлого”

III. ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ХӨГЖИЛ

Ц.Бямбажав. “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал зэвсэгт хүчний хэтийн хөгжилтэй уялдах нь

Т.Намсрай. “Дэлхийн цэрэг-улс төрийн байдал ба зэвсэгт хүчин”

Ц.Эрдэнээ. “Мэргэжлийн зэвсэгт хүчний тухай ойлголт, үзэл баримтлал”

Б.Энхжаргал. “Кибер тулалдаан дайны байдалд хүргэнэ”

Х.Арилдий. “Кибер офицер мэргэжлээр орон тоогоо нэмэх асуудал”

Б.Өлзийхуяг, С.Өлзийдүүрэн. “Мэргэшсэн ахлагч нарын ур чадварыг өсгөн нэмэгдүүлэх шаардлага, ач холбогдол

 

IV. ТҮҮХ УЛАМЖЛАЛ

Т.Эрдэнэхишиг. “Хүннүгийн хил хязгаар, газар нутаг”

Г.Мягмарсамбуу. “Цэргийн яамны жанжин  тугийн тахилгын зан үйлийн тухайд”

Г.Мягмарсамбуу. ”Цэргийн яамны эрхэлэн зөвлөх сайд цэргийн жанжин манлай баатар Ж.Дамдинсүрэн”

Ч.Оюунчимэг. “Цэргийн сургууль - ар талын офицеруудыг бэлтгэсэн нь”

V. ЦЭРГИЙН УРЛАГИЙН СОНГОДОГУУД

Г.Козлов. “Нүгэлтнүүдийг гэсгээн цээрлүүлэгч Тэмүүжин”

Б.Даваадорж. ”Германы цэргийн аугаа их онолч Карл Клаузевицийн амьдрал, үзэл санаа, түүний бүтээлийн орчин үеийн ач холбогдол

VI. ДУГААРЫН ЗОЧИН

З.Болдбаатар. “Зэвсэгт Хүчин чадвартай байх үндэс нь Батлан Хамгаалахын Их сургууль”