Хэвлэх

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ СУДЛАЛ


 Батлан хамгаалах салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны онол арга зүйн 6 сар тутмын сэтгүүл

№16

2012

 

АГУУЛГА

I. Аюулгүй байдал

Ч.Улаанхүү.  "Аюулгүй байдлын талаарх зарим нэр, томъёоны гарал үүсэл, агуулгын тухайд"

Ш.Паламдорж. "Дайн, цэргийн аюулгүй байдлыг хангах онол, практикийн зарим асуудалд"

Д.Мөнх-Очир. "Тусгай албад: Шинэчлэлийн зарчмууд"

Ш.Паламдорж "Улс төрийн стратегийн эрсдэл ба тагнуулын байгууллага"

II. Батлан хамгаалах бодлого

Б.Эрдэнэбат "Монгол-Оросын батлан хамгаалах салбар хоорондын харилцааны талаар"

Б.Равжаа "Батлан хамгаалах бодлого, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох зарим асуудал"

III. Зэвсэгт хүчний хөгжил

Ц.Бямбажав "Зэвсэгт хүчний хөгжлийн өнөө,  хэтийн төлөвийн асуудалд"

Г.Мягмаржав "Цэргийн эрчимжсэн сургалтын сургах зүйн шинж чанар"

Т.Соронзонболд "Чадамжид суурилсан сургалтыг цэргийн сургалтад нэвтэрүүлэх нь"

Б.Равжаа, Д.Содномцог "Цэргийн удирдлагын шуурхай байдалд гарч буй хувьсал өөрчлөлт"

Б.Содбилэг "Зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүний сэтгэл зүйн бэлтгэлийн асуудал"

IV. Түүх уламжлал

С.Баасанхүү, Г.Мягмарсамбуу "Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайдууд (Шинжилгээ, дүгнэлт)"

Х.Шагдар "Д.Гомбосүрэн: Улс төрийн хэлмэгдүүлэлтийн  судалгаа"

Ж.Базарсүрэн "Чингис хааны түмэн хэшигтэн"

Л.Баяр "Зарлигаар тогтоосон Монгол Улсын хууль зүйлийн бичиг"

Т.Эрдэнэхишиг "Юань улсын цэргийн зохион байгуулалт"

Г.Ариунболд "Цэнгүнжав"

V. Үзэл бодол        

Т.Сүхбаатар "НАТО, Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага ба Монгол Улс"