ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ - 2009 он Хэвлэх
  1. “Монголын  цэргийн баг Иракийн эрх чөлөө  ажиллагаанд оролцсон туршлага сургамж, дүгнэлт”
  2. “Монгол улсын цэргийн баг олон улсын энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцож буй туршлага, сургамж”
  3. “Халхын голын дайн:Түүх, орчин үе”