ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ - 2008 он Хэвлэх
  1. “Цэргийн стратегийн  онол, практикийн шинжилгээ” Эрдэм шинжилгээний хурал
  2. “Цэргийн албан хаагчдын сэтгэл зүйн тогтвортой байдлын түвшинг тогтоох аргачлал” сэдэвт онол, практикийн бага хурал