ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ - 2003 он Хэвлэх
  1. Д.Сүхбаатар мэндэлсний 110 жилийн ойд зориулсан “Монгол Улсын төр, цэргийн нэрт зүтгэлтэн Д.Сүхбаатар”
  2. “Терроризм, түүнтэй тэмцэх эрх зүйн механизм”
  3. “Ж.Авхиагийн мэндэлсний 80 насны ойд зориулсан Ж.Авхиа. Төр нийгмийн цэргийн зүтгэлтэн”
  4. “Цэргийн шинжлэх ухааны тулгамдсан асуудал”