ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ-2016 Хэвлэх
  1. “Зэвсэгт хүчний сургалтын тогтолцоонд хийсэн шинжилгээ” эрдэм шинжилгээний хурал
  2. “Зүүн хойд Азийн дэд бүтцийн хөгжлийн стратегийн ач холбогдол, чиг хандлага” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал
  3. “Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн түүхэн замнал 95 жилд” эрдэм шинжилгээний хурал
  4. "Монгол Улсын батлан хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлэх арга зам" онол, практикийн хурал
  5. “Монгол Улсын тусгаар тогтнол ба батлан хамгаалах бодлого” эрдэм шинжилгээний хурал