ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ-2015 Хэвлэх
  1. “Цэргийн стратегийн удирдлагын онол, арга зүйн тулгамдсан асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал.
  2. “Зүүн Хойд Азийн хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал
  3.  “Зүүн хойд Азийн нөхцөл байдал ба Монгол-Солонгосын хамтын ажиллагаа” сэдэвт уулзалт ярилцлага
  4. “Чөлөөлөх дайн 70 жил: Түүх сургамж” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал