ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ-2014 Хэвлэх
  1. “Зүүн Хойд Азийн эрчим хүчний аюулгүй байдал” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал
  2. “Монголын залуучуудын бие бялдарын хөгжлийн судалгаа” эрдэм шинжилгээний хурал

  3. “Монгол орныг өөрийгөө хамгаалах эрх ашгийн үүднээс судлах нь” эрдэм шинжилгээний хурал

  4. “Халхын голын дайны түүхийн судалгаа: Өнөө үе” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

  5. “Халхын голын дайны ялалт ба төмөр зам” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

  6. “Б.Дорж: төр, нийгэм, цэрэг, дипломат албаны нэрт зүтгэлтэн” эрдэм шинжилгээний хурал

  7. “Байлдааны 9 мм-ийн сум, тусгай зориулалтын гранат үйлдвэрлэх технологи” эрдэм шинжилгээний хурал