ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ - 1991 он Хэвлэх
  1. “Халхын голын дайны түүхч судлаачдын олон улсын симпозиум” (Токио) “Халхын голын дайны түүхч судлаачдын олон  улсын симпозиум” (Москва)