ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ - 1989 он Хэвлэх
  1. “МБД-ийн хориглолтын тогтвортой, идэвхтэй байдлыг дээшлүүлэх арга зам”
  2. “Халхын голын дайны ялалтын 50 жилийн ойд зоруилсан олон улсын эрдэм шинжилгээний  бага хурал”