ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ - 1982 он Хэвлэх
  1. “МАА-ийн нэгтгэл ангиудын байлдааны бэлэн  бадйлыг өндөржүүлэх зарим асуудал”