ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ - 1981 он Хэвлэх
  1. “БНМАУ-ын өмнөд говь талын нөхцөлд МБД  давшилтад шилжих нөхцөл, давших байлдааныг зохион байгуулж  явуулах онцлог”
  2. “Тус улсын өмнөд говь талын нөхцөлд армийн хориглох операци зохион байгуулж явуулах зарим онцлог”