ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ - 1979 он Хэвлэх
  1. “Говь талын нөхцөлд МБД-ийн хориглох байлдааныг зохион байгуулж явуулах онцлог"