ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ - 2012 он Хэвлэх
  1. БХЭШХ, БНСУ-ын Батлан Хамгаалахын Дүн Шинжилгээний хүрээлэнгийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал
  2. "Халхын голын дайны түүх: судалгааны шинэ материал, шинэлэг үр дүн"
  3. “Чингис хаан-850” сэдэвт Олон Улсын Монгол Судлалын Хурал
  4. “Чингис хааны түүхэн гавьяа” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал
  5. “Түүхийн шинжлэх ухааны доктор, профессор, цэргийн түүхч Д.Гомбосүрэн-75” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал
  6. "Зүүн Азийн бүс нутгийн аюулгүй байдлын хамтын ажиллагаа: Гамшгийг бууруулах, түүнтэй тэмцэх чадвар"
  7. “Энхийг дэмжих ажиллагаа: Монгол Улсын Зэвсэгт Хүчний оролцоо,туршлага,сургамж ” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал
  8. “Орчин үеийн дайн: шинжилгээ, онцлог, сургамж” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал