Хэвлэх

БАТЛАН ХАМГААЛАХ СУДЛАЛ


Батлан хамгаалах салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны онол арга зүйн 6 сар тутмын сэтгүүл

№04

2005

 

АГУУЛГА

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт Хүчний Ерөнхий Командлагч Намбарын Энхбаярын БХЯ, ЗХЖШ-ийн удирдах бүрэлдэхүүнд хандаж хэлсэн үг

 Нэг. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын материалаас

С.Баасанхүү. “МУ-ын орон нутгийн хамгаалалтын онол-практикийн асуудлууд”

Р.Болд. “Хүрсэн түвшиндээ тулгуурлаад хэлэлцүүлэгээ цааш нь идэвхтэй үргэлжлүүлэх ёстой”

Б.Шагдар. “Монгол Улсын газар зүй, геостратегийн байршил орон нутгийн хамгаалалтыг зохион байгуулахад нөлөөлөх нь”

Д.Гомбосүрэн. “Орон нутгийн хамгаалалтын уламжлал шинэчлэл”

С.Уламбадрах. “Орон нутгийн хамгаалалтын талаар тусгагдсан эрх зүйн баримт бичгийн тойм”

Хоёр. Судалгаа, шинжилгээний ажлын үр дүнгээс

З.Болдбаатар. “Орон нутгийн хамгаалалт, үндэсний аюулгүй  байдал”

Б.Равжаа. “Орон нутгийн хамгаалалтын удирдлага мэдээллийн тогтолцооны асуудалд”

А.Муратхан. “Хилийн болон Орон нутгийн хамгаалалтын уялдаа холбоо”

Ж.Энхбаяр. “Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоо, түүнд цэрэг эдийн засгийн үүрэг оролцоо”

Т.Намсрай. “Орон нутгийн хамгаалалт, цэргийн хүчийг тараан байрлуулах”

 Н.Энхбаялаг. “ Орон нутгийн хамгаалалтын үзэл баримтлалын төслийн тухай”

Ш.Паламдорж. “Орон нутгийн хамгаалалтын онол, практикийн тулгамдсан асуудал ба зарчим”