“Стратегийн төлөвлөлт-Зэвсэгт хүчний хөгжлийг тодорхойлох нь” эрдэм шинжилгээний хурал Хэвлэх

“Монгол цэргийн өдөр” Зэвсэгт хүчний ойг тохиолдуулан явуулдаг, уламжлалт эрдэм шинжилгээний хурлыг “Стратегийн төлөвлөлт-Зэвсэгт хүчний хөгжлийг тодорхойлох нь” сэдвээр зохион байгуулж нийт 9 илтгэлийг хэлэлцүүлэв.